Лична страницата на Крум Лозев. Блог, снимки, мисли
Kik's web blog
"It's not that we gotta do what we do
It's what we know, so to me it ain't nuttin but bein true..."
-- DMX "The Rain"

ViewVC - Web-based Version Control Repository Browsing

Току що се заиграх с ViewVC, което между другото е много приятен онлайн клиент за [CVS]. Инсталира се за нула време (разпакетирате някъде един архив) и стартирате сървъра с проста команда от INSTALL файла. Още не съм се занимавал да го конфигурирам, но ми се струва и че няма нужда. Единствено направих rc. файл, който да стартира сървъра при инициализация. Ето го и скрипта: #!/bin/sh # /etc/rc.d/rc.viewvc PID_FILE="/var/run/viewvc.pid" LOG_FILE="/var/log/viewvc.log" # # Променете следващите 2 реда. Третия е само по желание. # VIEWVC_RUN="/където/разпакетирахме/bin/standalone.py" VIEWVC_HOST="10.10.10.10" VIEWVC_PORT="7467" case $1 in start) echo "Starting ViewVC WebServer" $VIEWVC_RUN -r /home/cvs/ -h $VIEWVC_HOST -p $VIEWVC_PORT 1>$LOG_FILE 2>$LOG_FILE & echo $!>$PID_FILE ;; stop) echo "ViewVC Shutting down" kill `cat $PID_FILE` ;; restart) $0 stop sleep 1 $0 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"; ;; esac
[ Нагоре ] [ Няма коментари ]
Няма коментари по тази статия
Коментирай статията

Get Firefox! X Multimedia System Pidgin Instant messanger Get Slackware Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid RSS]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
Това е лична страница. Писаното тук не е мнение на хора свързани по какъвто и да е начин с мен и не трябва да се цитира като такова!