Лична страницата на Крум Лозев. Блог, снимки, мисли
Kik's web blog
"It's not that we gotta do what we do
It's what we know, so to me it ain't nuttin but bein true..."
-- DMX "The Rain"
Статии за 2009-11

Few lines of javascript that will dump objects: function print_r(variable) { var out = ''; if (typeof variable == 'object') { out = "[n"; for (var k in variable) { out += ' ' + k + ' => ' + print_r(variable[k]) + "n"; } out += ']'; } else { out = variable; } return out; } Here is how to test it: alert(print_r([1, 2, 3, {type : 'test', 2: 'adf'}])); Or even better: function print_r(variable, depth) { var out = ''; if (!depth) depth = 1; if (typeof variable == 'object') { out = "[n"; for (var k in variable) { for (var i=0; i<depth; i++) out += "t"; out += '[' + k + '] => ' + print_r(variable[k], depth+1) + "n"; } for (var i=0; i<depth-1; i++) out += "t"; out += ']'; } else { out = '"' + variable + '"'; } return out; }
[ Нагоре ] [ Няма коментари ]
Има 1 статии за този месец
Get Firefox! X Multimedia System Pidgin Instant messanger Get Slackware Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid RSS]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
Това е лична страница. Писаното тук не е мнение на хора свързани по какъвто и да е начин с мен и не трябва да се цитира като такова!